Hotel vacature: Administratie

Director of Finance

Hotel vacature van: De L'Europe
Locatie: 1012 CP Amsterdam, Noord-Holland
Type horeca bedrijf: Hotel
Dienstverband: Fulltime baan
Referentie nr.: 17891
Geplaatst op: 09-01-2017

Algemene informatie

De L'Europe is op zoek naar een enthousiaste Director of Finance.

Als Director of Finance ben je, naast het zorgen voor het efficiënt functioneren van de financiële afdeling, eindverantwoordelijk voor de rapportage van de financiële resultaten van het hotel, het realiseren en overtreffen van omzet- en winstdoelstellingen. Daarnaast geef je financiele strategische aanbevelingen aan directie en aandeelhouder, op basis van accurate budgettering.

 

Bewaken en beheren van het financiële vermogen van de organisatie:

 • Toezicht houden op naleving van boekhoudkundige principes, de financiële wetgeving en, overheids-, bedrijfs- en company-voorschriften.
 • Initiëren en begeleiden van het budgetproces; analyseren van financiële resultaten ten aanzien van budgetten, het beoordelen van budgetvoorstellen en toezien op het werken binnen goedgekeurde budgetten en bevoegdheden door de diverse afdelingen binnen het hotel.
 • Volgen van de liquiditeitspositie van het hotel; deelnemen aan besprekingen met betrekking tot de financiële positie van het bedrijf.
 • Realiseren van een tijdige en correcte periodieke- en jaarverslaglegging; toezien op een correcte verwerking van alle mutaties om tot dergelijke rapporten te komen; opstellen en controleren van de jaarrekening.
 • Bespreken van cijfers met de directie en het rapporteren van de financiële resultaten aan de aandeelhouder; daartoe financieel strategische aanbevelingen uitbrengen.
 • Verstrekken van financiële rapportages op verzoek van de Algemeen Directeur.
 • Signaleren van verbeteringen ten behoeve van het financiële vermogen, de administratieve organisatie en de automatisering en het aandragen van onderbouwde verbetervoorstellen hiertoe.
 • Afdelingshoofden ondersteunen op het gebied van financiële vraagstukken, onder meer ten aanzien van het te voeren prijsbeleid.
 • Geven van toelichting aan de externe accountant ten behoeve van de jaarrekening.

 

Leidinggeven, via de Senior Administrateur, aan de medewerkers van de afdeling Administratie:

 • Coördineren van de door de Senior Administrateur geleide werkzaamheden.
 • Toezien op de voortgang en op de kwaliteit van de werkzaamheden; bespreken van bijzonderheden en problemen en deze tot een oplossing brengen.
 • Uitvoering geven aan het geldende Human Resources beleid van de organisatie (o.a. ziekteverzuim, werving- en selectie).
 • Voeren van de functioneringsgesprekken binnen de afdeling.
 • Inventariseren van ontwikkel- en opleidingsbehoefte binnen de afdeling en dit afstemmen met de afdeling Human Resources.
 • Afstemmen van onderlinge samenwerking en uitvoering van werkzaamheden.
 • Zorgdragen voor een goede urenregistratie.
 • Toezien op naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en werk- en presentatiemethoden.

 

Overige

 • Bepalen van de IT strategie in afstemming met de IT Medewerker.
 • Contractadministratie
 • Juridische ondersteuning
 • Contactpersoon voor externe partijen zoals overheden, belastingdienst, sociale partners, accountant, bank en verzekeringsmaatschappij etc.
 • Zorgen voor een hoge standaard van uiterlijke verzorging, inclusief hygiëne, gedrag, kleding, uniformen en uiterlijk.
 • Te allen tijde naleven van de hotel brand standards door de juiste procedures te volgen.
 • Te allen tijde naleven van de Green Key regels.

Profiel

Interne communicatie:

 • Lijnmanagement, stafmanagement, medewerkers Administratie
 • Gasten en externe dienstverleners

 

Overlegvormen:

 • Afdelingsoverleg, stafoverleg, directieoverleg en andere overlegvormen zoals benoemd in de overlegstructuur.

Overige informatie

Opleidingsniveau Director of Finance:

 • HBO/WO, bij voorkeur financiële opleiding

 

Werkervaring Director of Finance:

 • 5 jaar management ervaring, lid MT

 

Overige voor Director of Finance:

 • IT affiniteit
 • Hotelervaring is een pre

Bedrijfscontact gegevens

Bedrijf: De L'Europe
Adres: Nieuwe Doelenstraat 2-14
1012 CP Amsterdam, Noord-Holland
Website: www.deleurope.com

Reageer op deze vacature

On-line solliciteren

Sollicitatie gaat direct naar het De L'Europe

Solliciteer
Per post

Stuur je brief met C.V. naar:
'De L'Europe'

Nieuwe Doelenstraat 2-14, 1012 CP Amsterdam, Noord-Holland

Vragen over deze Hotel vacature?

U kunt direct contact opnemen met dit bedrijf.
E-mail Per email