Tips voor het opstellen van een CV (Curriculum Vitae)

In veel gevallen is het Curriculum Vitae het eerste document wat een werkgever doorneemt, pas als hierdoor de interesse is gewekt zal de werkgever de sollicitatiebrief gaan lezen. Een CV is bedoeld om een hotel werkgever een helder overzicht te geven van persoonlijke informatie en opgedane kennis en vaardigheden. Het is belangrijk om de CV kort en bondig te houden maar wel volledig. Maak voor iedere sollicitatie een nieuwe CV en geef informatie die voor de functie het meest relevant is ook de meeste aandacht. Doelstelling van de CV is de werkgever te interesseren zodat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Een hotel werkgever wil een CV zien waaruit naar voren komt welke kennis en vaardigheden de kandidaat bezit die relevant zijn voor de geboden functie en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek voor de betreffende vacature. Traditioneel bevat een CV een overzicht van uw opleiding, werkervaring en interesses. Het licht toe waarom u geschikt bent voor die bepaalde baan. In de tweede plaats is het CV een leidraad bij het inschatten van uw succes in de toekomst aan de hand van wat u in het verleden gedaan hebt. Een CV is een korte schets, geen autobiografie. Als u uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek krijgt u de kans bijzonderheden nader toe te lichten.

Ongeacht de structuur die u voor uw CV gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels.

Vooral bij grote bedrijven en functies waar veel sollicitaties op worden ontvangen, maakt een recruiter een eerste selectie door snel uw cv te “scannen”. Hij of zij zoekt snel naar relevante werkervaring en zaken die eisen zijn gesteld in de vacature.

Het is dus zaak dat u door die eerste selectie komt, want pas dan zal uw motivatiebrief en rest van het cv beter gelezen worden. Zorg dus dat deze relevante gegevens bijvoorbeeld vetgedrukt, in het oog springen.
Pas dus uw cv telkens aan aan iedere vacature. Werkgevers krijgen stapels post onder ogen. Dus als u naar een baan in de IT-sector solliciteert, let er dan op dat u dat aspect in al uw vorige banen zo veel mogelijk naar voren brengt. 

  • houd het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken;
  • zorg dat het goed leesbaar en foutloos is; 
  • werk niet met kopieën; 
  • wees eerlijk; 
  • gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz.; 
  • vermeld waar u bereikbaar bent.
  • gebruik nooit briefpapier van uw huidige werkgever
  • als een bedrijf werkt met kerncompetenties en deze komen overeen, highlight deze dan.


Opbouw CV

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

1. Persoonlijke gegevens
2. Klein persoonlijk profiel
3. Werkervaring
4. Opleiding
5. Activiteiten en kwalificaties 
6. Referenties

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

1. Persoonlijke gegevens

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, nationaliteit, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status), pasfoto, geboortedatum en plaats.

Indien u geen EU nationaliteit heeft, maak dan meteen duidelijk dat u over de juiste documenten beschikt om in Nederland legaal te mogen werken.

Soms zijn niet meer piep jonge sollicitanten bang om hun leeftijd te vermelden. Gewoon doen. Vaak zoekt men ook qua leeftijd diversiteit in teams dus misschien bent u juist precies wat men zoekt. Maak er een pre van! Geef bijvoorbeeld aan dat u met uw leeftijd, senioriteit en ervaring juist een perfecte aanvulling en rustpunt kunt zijn.

Scan een goede pasfoto en gebruik deze digitaal in uw cv. Geen vakantie foto’s en let op het formaat. Soms sturen mensen onbedoeld foto’s van vele MB’s mee.

2. Klein persoonlijk profiel/motivatie

Hier heeft u de kans uzelf te 'verkopen'. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat u te bieden heeft in plaats van wat u zou willen bieden. Dit moet bij de recruiter in het oog springen en er mede voor zorgen dat uw cv en brief beter gelezen worden.

3. Werkervaring

Begin met uw meest relevante baan. 
Indien u al ervaring heeft in de gevraagde werkzaamheden, omschrijf dan in detail wat uw verantwoordelijkheden waren en waar uw werkzaamheden uit bestonden.

Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in één rubriek. 
Laat geen gaten in de tijd vallen. Als u een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat u in die periode wel deed.

4. Opleiding

Begin weer met de meest relevante opleiding en geef aan of  u het diploma wel of niet gehaald heeft.

5. Activiteiten en kwalificaties

Geef een opsomming van uw nevenactiviteiten (bv bij een vereniging)  kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties u lid bent (zeker als u een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software u vertrouwd bent. Als u op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.
Geef aan welke talen u beheerst en op welk niveau.

6. Referenties

Als u zegt dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is!

 

Tien tips voor een top CV

1. Houd het simpel

Een CV is niets anders dan een korte schets van uw opleiding, werkervaring en je interesses. Gebruik het om uw sterke punten te benadrukken zonder in al te veel bijzaken te noemen. U kunt een werkgever altijd nog gedetailleerde informatie geven als u eenmaal voor een gesprek bent uitgenodigd.

2. Prestaties voorop

Gebruik actieve werkwoordsvormen, zoals: ik voltooide, vormde, regelde, verwierf, was verantwoordelijk voor, gaf leiding aan. Gebruik aandachtstreepjes om uw belangrijkste wapenfeiten te onderstrepen. Wijd geen ellenlange zinnen aan eerdere functies.

3. Gebruik een volgorde naar relavantie

Begin met uw meest relevante werkervaring. Vermeld de naam en het land van uw werkgever, met begin- en einddatum, uw precieze functie met een korte beschrijving en uw prestaties. Als u voor het eerst solliciteert, schrijf dan elke RELEVANTE werkervaring op, betaald of onbetaald.

4. Stem uw CV af op het bedrijf

Werkgevers krijgen stapels post onder ogen. Dus als u naar een baan in de IT-sector solliciteert, let er dan op dat u dat aspect in al uw vorige banen zo veel mogelijk naar voren brengt.

5. Wees eerlijk

Liegen in uw CV is zowel tijdverspilling voor uzelf als voor uw mogelijke werkgever. Probeer bijvoorbeeld geen 'gaten' in uw CV te dichten. Zes maanden extra aan een bepaalde baan plakken lijkt misschien een goed idee, maar als u betrapt wordt, krijgt u de baan zeker niet. Maar wees ook niet te bescheiden. Als u denkt dat de drie zomers die u voor een liefdadigheidsinstelling in Frankrijk hebt gewerkt, aantonen dat u het land en de cultuur kent - schrijf dat dan op.
Veel werkgevers laten u bij indiensttreding tegenwoordig tekenen voor het feit dat alle door u verstrekte informatie op waarheid berust.

6. Activiteiten tijdens je opleiding

Als u minder dan twee jaar aan het werk bent, besteed dan ook aandacht aan uw prestaties naast uw opleiding. Leider van het discussieteam, voorzitter van de voetbalvereniging, secretaris van de feestcommissie, vertegenwoordiger van de studentenvakbond. Maar ook bijbanen hebt, zoals barman of taxichauffeur. Op die manier toont u dat u enthousiast bent, iemand die initiatief durft te nemen.

7. Maak een duidelijk en overzichtelijk CV

Zorg voor een verzorgd en leesbaar CV. De toekomstige werkgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden. Aandachtstreepjes kunnen helpen bij het opsommen van prestaties waarover tijdens een gesprek kan worden doorgepraat. Als uw eventuele werkgever veel moeite moet doen om uw CV te lezen, verliest hij snel zijn belangstelling. Probeer zoveel mogelijk op 1 pagina de hoofdpunten te zetten en meer details op volgende pagina’s.

8. Spelling

Typefouten en grammaticale slordigheden doen het CV vaak rechtstreeks in de prullenbak belanden. Geen enkele werkgever neemt graag iemand in dienst die niet eens zijn eigen werk kan controleren. Vertrouw niet op de spellingscontrole van de pc om fouten op te sporen. Lees uw CV nauwkeurig door als u denkt dat het af is.
Teken je motivatiebrief voordat je hem in de envelop stopt en gebruik nooit, maar dan ook nooit briefpapier van je (vorige) werkgever. Als je er goed over nadenkt is dat privé gebruik dus eigenlijk diefstal…

9. Twee paar ogen

Een frisse kijk van een goede vriend(in) is nuttig om fouten op te sporen of tips te krijgen. Laat uw CV nalezen als u denkt dat het af is. Na drie of vier keer lezen en bijschaven is het lastig om nog objectief naar uw CV te kijken. Met andere woorden, bepaalde fouten of onregelmatigheden vallen u niet meer op. Het is goed om er ook iemand anders naar te laten kijken. Probeer nooit uw CV in één keer af te maken. Laat het altijd een paar dagen liggen en lees het vervolgens nog eens goed door voor u het verstuurt.

10. Referenties

Als u goede referenties hebt, vermeld die dan zeker in je CV. Benader referenten echter wel eerst voor u hun naam gebruikt. Niets is erger dan naar iemand te verwijzen die van niets weet of die u misschien niet eens mag. Vraag dus ook altijd welk beeld de referent van u zal schetsen en neem alleen de positieve referenten op. U kunt het best uw huidige werkgever of een professor / docent van opleiding benaderen. Iemand die weet hoe u in een bepaalde werkomgeving functioneert.

Bron: o.a. Stepstone.nl

Adverteren

U kunt adverteren op deze website, neem hiervoor contact met ons op via info@xs2jobs.nl of klik op werkgevers

Volg ons

Blijf via de sociale media op de hoogte