Tips voor het opstellen van een CV (Curriculum Vitae)

In veel gevallen is het Curriculum Vitae het eerste document wat een werkgever doorneemt, pas als hierdoor de interesse is gewekt zal de werkgever de sollicitatiebrief gaan lezen. Een CV is bedoeld om een werkgever een helder overzicht te geven van persoonlijke informatie en opgedane kennis en vaardigheden. Het is een overweging om in het CV tevens een motivatie op te nemen, waarom heb je interesse in de betreffende functie en/of hotel. Het is belangrijk om de CV kort en bondig te houden maar wel volledig. Maak voor iedere sollicitatie een nieuwe CV en geef informatie die voor de functie het meest relevant is ook de meeste aandacht. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen werkervaring niet chronologisch weer te geven maar op relevantie. Doelstelling van de CV is de werkgever te interesseren zodat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Een werkgever wil een CV zien waaruit naar voren komt welke kennis en vaardigheden de kandidaat bezit die relevant zijn voor de geboden functie en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek voor de betreffende vacature. Traditioneel bevat een CV een overzicht van opleiding, werkervaring en interesses. Het licht toe waarom je geschikt bent voor die bepaalde baan. In de tweede plaats is het CV een leidraad bij het inschatten van uw succes in de toekomst aan de hand van wat je in het verleden gedaan hebt. Een CV is een korte schets, geen autobiografie. Als je uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek krijgt je de kans bijzonderheden nader toe te lichten. In de hotellerie is motivatie en persoonlijkheid ook erg belangrijk. De sollicitatiebrief is bij uitstek de plaats om dit te omschrijven maar je kunt ervoor kiezen dit tevens kort in het CV op te nemen. Vergeet ook niet je talenkennis, ook belangrijk voor een hotel!

Ongeacht de structuur die je voor je CV gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels.

Vooral bij grote bedrijven en functies waar veel sollicitaties op worden ontvangen, maakt een recruiter een eerste selectie door snel je cv te “scannen”. Hij of zij zoekt snel naar relevante werkervaring en zaken die eisen zijn gesteld in de vacature.

Het is dus zaak dat je door die eerste selectie komt, want pas dan zal jouw motivatiebrief en rest van het cv beter gelezen worden. Zorg dus dat deze relevante gegevens bijvoorbeeld vetgedrukt, in het oog springen.Pas dus je cv telkens aan aan iedere vacature. Werkgevers krijgen stapels post onder ogen. Dus als je naar een baan in de IT-sector solliciteert, let er dan op dat je dat aspect in al je vorige banen zo veel mogelijk naar voren brengt. 

  • houd het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken;
  • zorg dat het goed leesbaar en foutloos is; 
  • werk niet met kopieën; 
  • wees eerlijk; 
  • gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz.; 
  • vermeld waar je bereikbaar bent.
  • gebruik nooit briefpapier van je huidige werkgever
  • als een bedrijf werkt met kerncompetenties en deze komen overeen, highlight deze dan.


Opbouw CV

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

1. Persoonlijke gegevens
2. Klein persoonlijk profiel
3. Werkervaring
4. Opleiding
5. Taalkennis
6. Activiteiten en kwalificaties 
7. Referenties

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

1. Persoonlijke gegevens

Vermeld naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, nationaliteit, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status), pasfoto, geboortedatum en plaats.

Indien je geen EU nationaliteit hebt, maak dan meteen duidelijk dat je over de juiste documenten beschikt om in Nederland legaal te mogen werken.

Soms zijn niet meer piep jonge sollicitanten bang om hun leeftijd te vermelden. Gewoon doen. Vaak zoekt men ook qua leeftijd diversiteit in teams dus misschien ben je juist precies wat men zoekt. Maak er een pre van! Geef bijvoorbeeld aan dat je met je leeftijd, senioriteit en ervaring juist een perfecte aanvulling en rustpunt kunt zijn.

Scan een goede pasfoto en gebruik deze digitaal in je cv. Geen vakantie foto’s en let op het formaat. Soms sturen mensen onbedoeld foto’s van vele MB’s mee.

2. Klein persoonlijk profiel/motivatie

Hier heb je de kans jezelf te 'verkopen'. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat je te bieden hebt in plaats van waarna je op zoek bent. Dit moet bij de recruiter in het oog springen en er mede voor zorgen dat jouw CV en brief beter gelezen worden.

3. Werkervaring

Begin met de meest relevante baan, dat kan de meest recente zijn maar hoeft niet persé. Indien je al ervaring hebt in de gevraagde werkzaamheden, omschrijf dan in detail wat je verantwoordelijkheden waren en waar je werkzaamheden uit bestonden.

Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik opsomtekens om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. Gebruik niet meer dan zeven opsomtekens in één rubriek. 
Laat geen gaten in de tijd vallen. Als u een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat je in die periode wel deed.

4. Opleiding

Begin weer met de meest relevante opleiding en geef aan of  je het diploma wel of niet gehaald heeft.

5. Taalkennis

Geef aan welke talen je spreekt en wat het niveau is van deze taalkennis.

6. Activiteiten en kwalificaties

Geef een opsomming van je nevenactiviteiten (bv bij een vereniging)  kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties je lid bent (zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software je vertrouwd bent. Als je op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.
 

7. Referenties

Als je zegt dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is! Zorg dat de referenten zelf hiervan ook op de hoogte zijn.

 

Tien tips voor een top CV

1. Houd het simpel

Een CV is niets anders dan een korte schets van jouw opleiding, werkervaring en je interesses. Gebruik het om uw sterke punten te benadrukken zonder in al te veel bijzaken te noemen. Je kunt een werkgever altijd nog gedetailleerde informatie geven als je eenmaal voor een gesprek bent uitgenodigd.

2. Prestaties voorop

Gebruik actieve werkwoordsvormen, zoals: ik voltooide, vormde, regelde, verwierf, was verantwoordelijk voor, gaf leiding aan. Gebruik aandachtstreepjes om uw belangrijkste wapenfeiten te onderstrepen. Wijd geen ellenlange zinnen aan eerdere functies.

3. Gebruik een volgorde naar relevantie

Begin met je meest relevante werkervaring. Vermeld de naam en het land van je werkgever, met begin- en einddatum, je precieze functie met een korte beschrijving en jouw prestaties. Als je voor het eerst solliciteert, schrijf dan elke RELEVANTE werkervaring op, betaald of onbetaald.

4. Stem je CV af op het bedrijf

Werkgevers krijgen stapels post onder ogen. Dus als je naar een baan in de IT-sector solliciteert, let er dan op dat je dat aspect in al je vorige banen zo veel mogelijk naar voren brengt.

5. Wees eerlijk

Liegen in je CV is zowel tijdverspilling voor jezelf als voor jouw mogelijke werkgever. Probeer bijvoorbeeld geen 'gaten' in uw CV te dichten. Zes maanden extra aan een bepaalde baan plakken lijkt misschien een goed idee, maar als je betrapt wordt, krijgt je de baan zeker niet.  Als je voor de functie wordt aangenomen, kan het (veel) later ook nog voor problemen zorgen. Maar wees ook niet te bescheiden. Als je denkt dat de drie zomers die je voor een liefdadigheidsinstelling in Frankrijk hebt gewerkt, aantonen dat je het land en de cultuur kent - schrijf dat dan op.
Veel werkgevers laten je bij indiensttreding tegenwoordig tekenen voor het feit dat alle door jou verstrekte informatie op waarheid berust.

6. Activiteiten tijdens je opleiding

Als je minder dan twee jaar aan het werk bent, besteed dan ook aandacht aan jouw prestaties naast je opleiding. Leider van het discussieteam, voorzitter van de voetbalvereniging, secretaris van de feestcommissie, vertegenwoordiger van de studentenvakbond. Maar ook bijbanen zoals barman of afwashullp. Op die manier toon je dat je enthousiast bent, iemand die initiatief durft te nemen.

7. Maak een duidelijk en overzichtelijk CV

Zorg voor een verzorgd en leesbaar CV. De toekomstige werkgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden. Opsommingstekens kunnen helpen bij het opsommen van prestaties waarover tijdens een gesprek kan worden doorgepraat. Als je eventuele werkgever veel moeite moet doen om je CV te lezen, verliest hij snel zijn belangstelling. Probeer zoveel mogelijk op 1 pagina de hoofdpunten te zetten en meer details op volgende pagina’s.

8. Spelling

Typefouten en grammaticale slordigheden doen het CV vaak rechtstreeks in de prullenbak belanden. Geen enkele werkgever neemt graag iemand in dienst die niet eens zijn eigen werk kan controleren. Vertrouw niet op de spellingscontrole van de pc om fouten op te sporen. Lees je CV nauwkeurig door als je denkt dat het af is.
 

9. Twee paar ogen

Een frisse kijk van een goede vriend(in) is nuttig om fouten op te sporen of tips te krijgen. Laat je CV nalezen als je denkt dat het af is. Na drie of vier keer lezen en bijschaven is het lastig om nog objectief naar je CV te kijken. Met andere woorden, bepaalde fouten of onregelmatigheden vallen je niet meer op. Het is goed om er ook iemand anders naar te laten kijken. Probeer nooit je CV in één keer af te maken. Laat het altijd een paar dagen liggen en lees het vervolgens nog eens goed door voor je het verstuurt.

10. Referenties

Als je goede referenties hebt, vermeld die dan zeker in je CV. Benader referenten echter wel eerst voor je hun naam gebruikt. Niets is erger dan naar iemand te verwijzen die van niets weet of die je misschien niet eens mag. Vraag dus ook altijd welk beeld de referent van je zal schetsen en neem alleen de positieve referenten op. Je kunt het best je huidige werkgever of een professor / docent van opleiding benaderen. Iemand die weet hoe je in een bepaalde werkomgeving functioneert.

Adverteren

U kunt adverteren op deze website, neem hiervoor contact met ons op via info@xs2jobs.nl of klik op werkgevers

Volg ons

Blijf via de sociale media op de hoogte